Z lewej strony umieszczone zostało menu kontekstowe, podzielone tematycznie. Naciśnięcie wybranej opcji lewym przyciskiem myszy, spowoduje wyświetlenie z prawej strony ekranu informacji na żądany temat.
Menu serwisu jest widoczne na ekranie niezależnie od tytułu, który w danej chwili jest przeglądany.
W lewym górnym rogu strony pod logotypem Szpitala, umieszczone jest logo Biuletynu Informacji Publicznej.
Pod logotypami i banerem głównym znajduje się menu główne z podstawowymi zakładkami tematycznymi. Po stronie prawej widnieje adres www strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, naciśnięcie którego spowoduje otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej w nowym oknie. Podobnie funkcjonuje klawisz "BIP archiwalny", który przekierowuje do strony archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala. Klawisz "Strona Szpitala" przekierowuje do oficjalnej Strony Internetowej Szpitala, a pozostałe klawisze Menu głównego przekierowują do podstron wewnętrznych Biuletynu Informacji Publicznych Szpitala. Uruchomienie strony głównej Biuletynu Szpitala spowoduje wyświetlenie informacji teleadresowych.
Po prawej stronie Menu głównego znajduje się moduł wyszukiwania słów kluczowych wewnątrz serwisu aktualnego BIP Szpitala.
Poniżej menu głównego w lewej części znajduje się menu kontekstowe.
Naciśnięcie któregokolwiek "tematu" spowoduje spowoduje wyświetlenie z prawej strony ekranu informacji na żądany temat. Wszystkie treści wyświetlane z prawej strony ekranu mogą zostać zapisane w formacie PDF po naciśnięciu ikonki znajdującej się po prawej stronie w górnej części. Podobnie jest z wydrukowaniem tejże treści. Można to uczynić poprzez naciśnięcie ikonki drukarki znajdującej się obok ikonki pdf.

Na dole strony, w tak zwanej "stopce" umieszczone zostały następujące przyciski:

  1. strona główna - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala
  2. przetargi - ogłoszenia o aktualnie organizowanych przetargach w WSSP ZOZ w Nowej Soli
  3. BIP archiwalny - przekierowuje do strony archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala
  4. polityka cookies - informacje dotyczące stosowane polityce plików cookies przez BIP Szpitala
  5. mapa strony - zestaw linków przekierowujących do wszystkich podstron BIP Szpitala
  6. kontakt - zostawienie ogólnych informacji kontaktowych oraz do poszczególnych działów WSSP ZOZ w Nowej Soli

UWAGI: - tytuł "Przetargi" - uruchomienie aplikacji spowoduje wyświetlenie informacji, gdzie znajdują się ogłoszenia o aktualnie organizowanych przetargach. Istnieje możliwość przejrzenia starszych ogłoszeń niż aktualne, w tym celu należy przejść na sam dół informacji i kliknąć w link "czytaj..." obok napisu "stare ogłoszenia"