ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól
tel. centrala: (68) 38 82 100
fax (68 ) 38 77 851, (68) 38 77 003

Organ założycielski: Rada Powiatu Nowosolskiego

Telefon alarmowy (bezpłatny): 999

Dyrektor: Bożena Osińska, tel. (68) 38 82 357
Główny Lekarz Szpitala: lek. med. Jarosław Stolarski, tel. (68) 38 82 357
Pielęgniarka Naczelna: mgr Magda Lentowicz, tel. (68) 388 22 92
Zastępca Dyrektora: inż. Leszek Strep, tel. (68) 38 82 345, fax (68) 38 77 851
Główny Księgowy: Mariusz Szymakowski, tel. (68) 38 82 355
 
Pielęgniarka epidemiologiczna: mgr Jolanta Łubgan-Krawczyk, tel. (68) 38 82 313
Położna epidemiologiczna: Dorota Lechowicz, tel. (68) 38 82 313
 
Komórka odpowiedzialna za udostępnianie dokumentacji medycznej:
Dział Organizacji i Nadzoru
Kierownik: Małgorzata Stolarska tel. (68) 38 82 312
 

 
 
Izba Przyjęć tel. (68) 38 82 100, (68) 38 82 274
 
Ratownictwo medyczne - dyspozytor tel. (68) 38 82 237
 
Stacja Dializ tel. (68) 38 82 390
 
Szpitalny Zakład Patomorfologii
Kierownik: lek. med. Maciej Palędzki
tel. (68) 38 82 241
tel. (68) 38 82 317
 
Szpitalny Zakład Radiologii
Kierownik: lek. med. Anna Gąsior
tel. (68) 38 82 221 rejestracja
tel. (68) 38 82 306
 
Dział Rehabilitacji Szpitalnej
Koordynator Działu Rehabilitacji Szpitalnej:
Andrzej Juszczyk
tel. (68) 38 82 214
 
 
Szpitalne Laboratorium Analityczne
67-100 Nowa Sól
ul. Chałubińskiego 7
Kierownik: mgr Kinga Muszyńska
tel. (68) 38 82 102
 
 
tel. (68) 38 82 260
 
Szpitalne Laboratorium Bakteriologiczno-Serologiczne
67-100 Nowa Sól
ul. Chałubińskiego 1
Kierownik: mgr Teresa Błauciak
tel. (68) 38 82 158
 
 
tel. (68) 38 82 382
 
 
Działy szpitala

Dział Chorób Wewnętrznych:
Oddział Chorób Wewnętrznych
      W tym: pododdział diabetologiczny
Oddział Nefrologii
Oddział Endokrynologii
Kierownik działu: dr n. med. Marzenna Plucińskatel. (68) 38 82 253
Pielęgniarka oddziałowa działu: Ewa Nowaktel. (68) 38 82 356

Dział Chirurgii
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Oddział Gastroenterologii
Kierownik działu: dr n. med. Mirosław Czyżaktel. (68) 38 82 208
Pielęgniarka oddziałowa działu: Ewelina Samosiuktel. (68) 38 82 201

Dział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
      W tym: pododdział ginekologii onkologicznej
Kierownik działu: lek. med. Robert Zawrotniaktel. (68) 38 82 348
Pielęgniarka oddziałowa działu: Stefania Kołodziejtel. (68) 38 82 311

Dział Noworodków i Wcześniaków
Oddział Noworodków i Wcześniaków
Kierownik działu: lek. med. Anita Bejgatel. (68) 38 82 211
Pielęgniarka oddziałowa działu: Wiesława Pruskatel. (68) 38 82 215

Dział Dziecięcy
Oddział Dziecięcy
Oddział Neurologii Dziecięcej
Kierownik działu: lek. med. Edward Marciniaktel. (68) 38 82 262
Pielęgniarka oddziałowa działu: Brygida Bubeltel. (68) 38 82 263

Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik działu: lek. med. Dariusz Koniecznytel. (68) 38 82 239
Pielęgniarka oddziałowa działu: Agnieszka Ejkiewicztel. (68) 38 82 344

Dział Kardiologiczny
Oddział Kardiologiczny
Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Kierownik działu: dr n. med. Jarosław Hiczkiewicztel. (68) 38 82 328
Pielęgniarka oddziałowa działu: Anna Szulgatel. (68) 38 82 315

Dział Reumatologiczny
Oddział Reumatologiczny
Kierownik działu: lek. med. Małgorzata Miakisztel. (68) 38 82 258
P.O. Pielęgniarki oddziałowej działu: Ewa Nowaktel. (68) 38 82 331

Dział Urazowo-Ortopedyczny
Oddział Urazowo-Ortopedyczny
Kierownik działu: dr n. med. Andrzej Wiatraktel. (68) 38 82 259
Pielęgniarka oddziałowa działu: Małgorzata Hetnertel. (68) 38 82 230

Dział Chirurgii Plastycznej i Oparzeń
Oddział Chirurgii Plastycznej i Oparzeń
Kierownik działu: lek. med. Robert Jamonttel. (68) 38 82 392
Pielęgniarka oddziałowa działu: Alicja Burdatel. (68) 38 82 271

Dział Urologiczny
Oddział Urologiczny z pododdziałem onkologicznym
Kierownik działu: lek. med. Tomasz Monkiewicztel. (68) 38 82 212
Pielęgniarka oddziałowa działu: Maria Steciuktel. (68) 38 82 219

Dział Neurologiczny
Odział Neurologiczny
Oddział Udarowy
Kierownik działu: dr n. med. Marzena Tysiewicz-Dudektel. (68) 38 82 226
Pielęgniarka oddziałowa działu: Alina Rajczyktel. (68) 38 82 319

Dział Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Kierownik działu: lek. med. Janusz Cichońskitel. (68) 38 82 385
Pielęgniarka oddziałowa działu: Renata Owarzanatel. (68) 38 82 304

Dział Chirurgii Naczyniowej
Oddział Chirurgii Naczyniowej
Kierownik działu: lek. med. Wojciech Gotlibowskitel. (68) 38 82 254
Pielęgniarka oddziałowa działu:
Specj. Pielęgn. Chirurg. mgr Beata Jaskuła

Dział Rehabilitacji
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Kierownik działu: dr n. med. Franciszek Pietraszkiewicztel. (68) 38 82 316
Pielęgniarka oddziałowa działu: Wiesława Tatarzyńskatel. (68) 38 82 332

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Kierownik działu: lek. med. Zenon Iwaniszyntel. (68) 38 82 310
Pielęgniarka oddziałowa działu: Barbara Błaszczyktel. (68) 38 82 327
 
 
Poradnie specjalistyczne

ul. Chałubińskiego 1
67-100 Nowa Sól
tel. centrala: (68) 38 82 100
Poradnia Neurologicznatel. (68) 38 73 609
Poradnia Neurologii Dziecięcejtel. (68) 38 82 386
Poradnia Urologicznatel. (68) 38 82 386
Poradnia Reumatologicznatel. (68) 38 82 397
Poradnia Chirurgii Naczyniowejtel. (68) 38 82 370
Poradnia Chirurgii Plastycznej i Oparzeńtel. (68) 38 82 384
Poradnia Kardiologicznatel. (68) 38 82 325
Poradnia Diabetologicznatel. (68) 38 82 370
Poradnia Onkologicznatel. (68) 38 82 370
Poradnia Endokrynologicznatel. (68) 38 82 397
Poradnia Alergologicznatel. (68) 38 82 397
Poradnia Gastroenterologicznatel. (68) 38 82 370
Poradnia Położniczo-Ginekologicznatel. (68) 35 61 836

ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól
tel. centrala: (68) 38 82 100
Poradnia Neonatologicznatel. (68) 38 82 215
Poradnia Nefrologicznatel. (68) 38 82 390
Poradnia Konsultacyjna Anestezjologicznatel. (68) 38 82 376

ul. Witosa 18
67-100 Nowa Sól
Poradnia Urazowo-Ortopedycznatel. (68) 387 04 74
Poradnia Chirurgii Ogólnejtel. (68) 387 04 74
Poradnia Chirurgii Dziecięcejtel. (68) 387 04 74
Poradnia Proktologiczno-Stomijnatel. (68) 387 04 74
Poradnia Neurochirurgicznatel. (68) 387 04 74

ul. Szprotawska 21
67-120 Kożuchów
tel. (68) 355 36 40
Poradnia Położniczo-Ginekologicznatel. (68) 355 36 40
 
 
Pracownie i zakłady

ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól
tel. centrala: (68) 38 82 100
Pracownia Diagnostyki Kardiologicznejtel. (68) 38 82 325
Pracownia Hemodynamikitel. (68) 38 82 318
Pracownia Endoskopowatel. (68) 38 82 176
Pracownia Tomografii Komputerowejtel. (68) 38 82 101
Pracownia Rezonansu Magnetycznegotel. (68) 38 82 170
Rejestracja na badanie Rezonansu Magnetycznegotel. (68) 38 82 221
Pracownia Mammograficznatel. (68) 38 82 221
Pracownia Rentgenodiagnostykitel. (68) 38 82 221
Pracownia USGtel. (68) 38 82 221
Pracownia EEGtel. (68) 38 82 371
Pracownia EMGtel. kom. 797 663 001
Pracownia Histopatologiitel. (68) 38 82 241
Pracownia Serologiitel. (68) 38 82 261
 
 

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)