Stan na dzień 31.12.2002 r.

Fundusz założycielski …………………………….. zł.

Fundusz zakładu …………………………………….. zł.

Rzeczowe aktywa trwałe ………………………………………………….. zł. w tym:

  1. Środki trwałe ………………………………….. zł.
    • grunty ……………………………………………….. zł.
    • budynki, lokale ………………………………….. zł.
    • urządzenia techniczne i maszyny …………………………. zł.
    • inne środki trwałe ………………………….. zł.
  2. Środki trwałe w budowie ……………………………. zł.


Archiwalny rejestr zmian informacji powyższego wpisu >>>