Wewnętrzne zasady organizacji funkcjonowania Szpitala określają:

- Statut

- Regulamin Pracy

- Regulamin Porządkowy

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I FUNKCJONALNYCH wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

 1. Jednostki organizacyjne SPZOZ w Nowej Soli:
  1. Szpital SPZOZ,
  2. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Opieki Paliatywno – Hospicyjnej,
  3. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,
  4. Przychodnie Specjalistyczne od nr 1 do nr 3.
 2. Jednostki funkcjonalne wchodzące w skład struktury organizacyjnej SPZOZ w Nowej Soli:
  1. PORADNIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
   1. Specjalistyczne poradnie chorób wewnętrznych:
    1) Poradnia Preluksacyjna,
    2) Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi,
    3) Poradnia endokrynologiczna,
    4) Poradnia kardiologiczna,
    5) Poradnia nefrologiczna,
    6) Poradnia reumatologiczna,
    7) Poradnia medycyny paliatywnej,
    8) Poradnia alergologiczna.
   2. Poradnie specjalności zachowawczej:
    1) Poradnia neurologiczna.
    2) Poradnia neurologii dziecięcej.
    3) Poradnia neonatologiczna.
    4) Poradnia rehabilitacyjna.
    5) Poradnia położniczo – ginekologiczna.
    6) Poradnia konsultacyjna ginekologii i patologii ciąży.
    7) Poradnia profilaktyki chorób piersi.
   3. Poradnie specjalności zabiegowych:
    1) Poradnia chirurgii ogólnej.
    2) Poradnia chirurgii dziecięcej.
    3) Poradnia chirurgii naczyniowej.
    4) Poradnia gastroenterologiczna.
    5) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej.
    6) Poradnia preluksacyjna.
    7) Poradnia chirurgii plastycznej i oparzeń.
    8) Poradnia proktologiczno – stomijna.
    9) Poradnia urologiczna.
    10) Poradnia kardiochirurgii.
    11) Poradnia konsultacyjna anestezjologiczna.
    12) Poradnia neurochirurgiczna
  2. ODDZIAŁY SZPITALNE,
   1. Oddziały chorób wewnętrznych:
    1) Oddział Chorób Wewnętrznych w tym: pododdział nefrologii.
    2) Oddział Kardiologiczny w tym: pododdział rehabilitacji kardiologicznej.
   2. Pozostałe oddziały specjalności zachowawczych:
    1) Oddział Dziecięcy w tym: Pododdział neurologii dziecięcej, pododdział alergologii,
    2) Oddział Neurologiczny w tym: pododdział udarowy.
    3) Oddział Noworodków i Wcześniaków.
    4) Oddział Rehabilitacji Pourazowej i Neurologicznej.
    5) Oddział Reumatologiczny.
    6) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
   3. Oddziały specjalności zabiegowych:
    1) Oddział Chirurgii Ogólnej w tym: pododdział obserwacyjno – diagnostyczny, pododdział chirurgii onkologicznej, pododdział chirurgii klatki piersiowej. Pododdział neurochirurgiczny.
    2) Oddział Chirurgii Plastycznej i Oparzeń.
    3) Oddział Urazowo – Ortopedyczny.
    4) Oddział Położniczo – Ginekologiczny.
    5) Szpitalny Oddział Ratunkowy.
    6) Oddział Urologiczny.
   4. Oddział Pomocy Doraźnej
   5. Jednostki zabiegowe lecznicze i inne funkcjonalne:
    1) Dwa bloki operacyjne,
    2) Trakt porodowy,
    3) Stacja Dializ,
    4) Sterylizacja,
    5) Izba Przyjęć,
    6) Apteka Szpitalna.
  3. LABORATORIA I PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE,
   1. Pracownie diagnostyki laboratoryjnej:
    1) Laboratorium Analityczne.
    2) Laboratorium Bakteriologiczno – Serologiczne.
   2. Pracownie diagnostyki obrazowej:
    1) Zakład Radiologii: w tym: pracownia radiodiagnostyczna, pracownia ultrasonograficzna, pracownia tomografii komputerowej pracownia mammograficzna
    2) Pracownia Endoskopowa.
   3. Pracownie Elektrodiagnostyki:
    1) Pracownia Hemodynamiki,
    2) Pracownia EKG,
    3) Pracownia EEG.
   4. Pracownie patomorfologii:
    1) Zakład Patomorfologii:
    w tym: - sala sekcyjna,
    - pracownia cytologiczna,
    - pracownia histopatologiczna.
  4. DZIAŁY REHABILITACJI
   1. Zakład Rehabilitacji
    w tym: - gabinet fizykoterapii,
    - gabinet kinezyterapii,
    - gabinet hydroterapii.
  5. JEDNOSTKI FUNKCJONALNE – ADMINISTRACYJNE
   1. Dział Organizacji i Nadzoru.
    W skład Działu wchodzą:
    - sekcja statystyki i dokumentacji medycznej,
    - sekcja analiz i marketingu
    - archiwum
   2. Dział Służb Pracowniczych.
   3. Dział Ekonomiczno – Finansowy.
    W skład Działu wchodzą:
    - Sekcja analizy kosztów
    - Sekcja płac
    - Sekcja finansowa
    - Sekcja gospodarczo - materiałowa
   4. Dział Administracyjno – Gospodarczy.
    W skład Działu wchodzą:
    - sekcja zaopatrzenia
    - magazyny
    - sekretariat
    - biblioteka
    - pralnia
    - centrala telefoniczna
   5. Dział Eksploatacyjno – Techniczny
    W skład Działu wchodzą:
    - specjalista ds. remontów i inwestycji
    - warsztaty
    - kotłownia
   6. Rejestr Usług Medycznych.
   7. Sekcja żywienia.
    W skład Sekcji wchodzą:
    - kuchnia ogólna
    - biuro żywnościowe
    - kuchnia mleczna
   8. Informatyk.
   9. Stanowisko ds. BHP.
   10. Obsługa Prawna.
   11. Dział Zamówień Publicznych.
   12. Rewident Zakładowy.
   13. Pielęgniarka Epidemiologiczna.
   14. Inspektor ds. obronnych.


Archiwalny rejestr zmian informacji powyższego wpisu >>>