Zakład świadczy usługi leczniczo – zapobiegawcze w zakresie przewidzianym dla szpitali i innych zakładów z całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi jak i w zakresie przewidzianym dla lecznictwa ambulatoryjnego i pośrednich form terapii.

 1. Do podstawowych zadań Zakładu należy:
  1) zapewnienie opieki szpitalnej w zakresie podstawowym oraz specjalistycznym przewidzianym dla szpitali II poziomu referencyjnego,
  2) ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna,
  3) działalność laboratoryjna i diagnostyczna,
  4) rehabilitacja lecznicza,
  5) pomoc doraźna w zakresie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia,
  6) działalność profilaktyczna,
  7) realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej według obowiązujących przepisów.
 2. Zakład wykonuje świadczenia służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia poprzez:
  1) Badanie i poradę lekarską,
  2) Leczenie,
  3) Badanie i terapię psychologiczną,
  4) Rehabilitację leczniczą,
  5) Opiekę nad kobietą ciężarną, jej porodem i połogiem oraz nad noworodkiem,
  6) Badania diagnostyczne, w tym analitykę medyczną,
  7) Pielęgnację chorych
  8) Opiekę hospicyjno – paliatywną
  9) Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
  10) Działania profilaktyczne, promocję zdrowia, edukację zdrowotną,
  11) Szczepienia ochronne.


Archiwalny rejestr zmian informacji powyższego wpisu >>>