Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, posiadający osobowość prawną.
Podstawa prawna działalności:

  1. Wpis do Rejestru Wojewody Zielonogórskiego Decyzja z dnia 31.08.1998r. znak: ZR II.8020-01-63/98 pod nr 0130/0001.
  2. Wpis do Rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej (NR rej 22 z dnia 18.12.1998r., ustalony postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy z dnia 18.12.1998r., zn: Ns-Rej.ZOZ 14/98.
  3. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
  4. Decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej 925-17-23-350 z dn. 11.01.1999r.
  5. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON 970774733 z dn. 27.09.2001r.


Archiwalny rejestr zmian informacji powyższego wpisu >>>