1. Wartość majątku Zakładu określają:
  1) fundusz założycielski,
  2) fundusz Zakładu.
  Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej części mienia państwowego lub komunalnego.
  Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku po odliczeniu funduszu założycielskiego.
 2. Fundusz założycielski Zakładu zwiększają przekazane z budżetu państwa dotacje na inwestycje i zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacje z budżetu gmin na cele rozwojowe Zakładu oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.
 3. Fundusz Zakładu zwiększa się o:
  1) zyski bilansowe,
  2) amortyzację majątku trwałego,
  3) dotacje budżetowe,
  4) kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku,
  5) środków z innych źródeł.
 4. Fundusz Zakładu zmniejsza się o:
  1) straty bilansowe,
  2) umorzenia majątku trwałego,
  3) kwoty zmniejszenia majątku trwałego będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku.


Archiwalny rejestr zmian informacji powyższego wpisu >>>